Current programmes

At Impact Hub Agder, we offer programs designed to create and scale solutions to systemic problems by inspiring, connecting and enabling citizens, entrepreneurs and organisations – to work together in collaborative environments and to jointly create resilient entrepreneurial ecosystems.

Environmental Sustainability

GREEN PLANET STRATEGY (GPS) – IMPACT HUB

GPS er en bærekrafts-akselerator for økt konkurransekraft. Programmet er utviklet av FutureFrogs AS i samarbeid med NHO Agder. GPS – Impact Hub er en versjon av programmet tilpasset mindre bedrifter. Programmet er finansiert av Den norske UNESCO-kommisjonen, med støtte fra Impact Hub Agder, Klimapartnere Agder, Arendal kommune og Arendal Næringsforening

Programmet er praktisk rettet, og gir bedrifter et svært godt utgangspunkt for aktiv forretningsutvikling og innovasjon med mål om økt bærekraft og økt konkurransekraft.

Entrepreneurial Support

Agder- torvgata kveld

Entrepreneurial Program

An entrepreneurship development program is a program that is aimed solely at enhancing the entrepreneurial abilities of anyone who wants to become a successful entrepreneur in the future.